Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus keihard getroffen, zo ook de door ons zo geliefde basketballsport. BV Noordkop Den Helder vormt daar geen uitzondering op, evenals alle andere verenigingen. De huidige situatie raakt ons hard en gaat ons bovenal aan het hart!

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk worden afschermd. Spelers, trainers, coaches, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken hetgeen ook voor BV Noordkop van kracht is. Intern hebben wij regelmatig bestuursoverleg om te bespreken welke weg wij moeten bewandelen richting leden, clubpartners en ander direct betrokkenen. Door alle opgelegde overheidsbeperkingen liggen passende oplossingen echter niet voor het oprapen. Wij realiseren ons echter heel goed dat de huidige stand van zaken grote persoonlijke- en financiële gevolgen met zich meebrengt.

Vanzelfsprekend doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. Wij merken dat er binnen onze sport eveneens grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot maar is niet eindeloos. Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden e.a. hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen. Met het oog op de toekomst is dit ook brood nodig! BV Noordkop heeft het voornemen om de leden daarin mee te nemen zodra de situatie het toelaat.

Sportkoepel NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken. Zodra hier duidelijkheid over komt zullen wij onze leden hierover inlichten en passende cq. structurele maatregelen treffen die als waarborg dienen voor de (nabije) toekomst.

Hopelijk kan onze jongste jeugd binnen zeer afzienbare tijd weer aan de slag, evenals de oudere jeugd binnen de gestelde maatregelen die vorige week dinsdag zijn medegedeeld. Bij voorkeur in onze thuishaven sporthal De Slenk! Onze basketballsport moet centraal blijven staan en SAMEN dienen wij positief het oog op de komende tijd te richten!

Bestuur BV Noordkop – 29 april 2020