De BV Noordkop Corona protocollen zijn gebaseerd op het protocol van het NOC*NSF, het protocol van de NBB  en interne clubafspraken. Dit document graag goed lezen en met de spelers doornemen. Bij voorbaat dank en alvast een fijne wedstrijden gewenst!

Algemeen

• Neem de bekende hygiëneregels in acht en wijs spelers erop hetzelfde te doen.
• Vertoont een speler tijdens training of wedstrijd klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen, verhoging, koorts en/of verlies van reuk of smaak stuur deze dan direct naar huis.
• Coaches en trainers houden ten aller tijde 1,5 meter* afstand tot de spelers.

Wedstrijden

• We spelen onze wedstrijden met beperkt publiek en in een vastgelegde zaalopstelling. Er is een apart protocol voor toeschouwers en spelers.
• Er is geen muziek en/of DJ voor, tijdens of na de wedstrijd; dit zorgt voor stemverheffend spreken en het verkorten van de spreekafstand tot elkaar.
• Er is een kleedkamerindeling. Wijk hier niet van af. Het advies is bovendien om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie.
• Line-up: op 1,5 meter* en zonder contact. Dus ook geen elleboog of boks.
• Coaches zitten op 1,5 meter* van hun spelers en blijven ook tijdens de coaching op deze afstand. Spreek van tevoren met je spelers af hoe je wilt dat ze op 1,5 meter van je staan bij een time-out.
• De bekende oppeppende yell, bv aan het begin van een wedstrijd of na een time-out, is niet toegestaan.
• Aanmoedigen kan door klappen of stampen, er wordt niet geroepen of gezongen. Dit geldt zowel voor de spelers op de bank als de toeschouwers. Dus geen; “ De-fense, Let’s GO” etc.
• Gedurende het spel hoeft in het veld uiteraard geen 1,5 meter afstand tot anderen te worden bewaard.
• Voor de wedstrijd, in de periode tussen de kwarten, in de rust van de wedstrijd, tijdens time-outs en na de wedstrijd dient 1,5 meter afstand van anderen te worden gehouden (vanaf leeftijdsgroep 18+).
• De 18+ spelers (DTL en Promo) dienen ook op ‘de bank’ de 1,5 meter afspraak aan te houden. In plaats van een bank zijn er daarom stoelen op 1,5 meter van elkaar geplaatst.
• Bij uit-wedstrijden volgen wij voor het vervoer per auto de richtlijnen van het RIVM rondom het gebruik van mondkapjes voor personen van 13 jaar en ouder.
• * Deze 1,5 meter regel geldt voor alle leeftijdsgroepen vanaf 18 haar.

Wij zijn enorm verheugd dat er weer onder voorwaarden gespeeld mag worden en doen een beroep op jullie medewerking en begrip om er voor te zorgen dat spelen mogelijk blijft!

Alvast bedankt voor jullie medewerking en heel heel sportief 2020-’21 seizoen toegewenst!