Het kabinet heeft op 14 december een harde lockdown aangekondigd. Tot 19 januari gaan de binnensportaccommodaties dicht en mag er alleen buiten gesport worden, door jeugd t/m 17 jaar in groepen en volwassenen met maximaal twee personen (op 1,5 m. afstand). De competitie ligt voorlopig dus nog stil. Voor de topcompetities is er de mogelijkheid, onder voorwaarden, om de competitie te hervatten vanaf 17 december. Dit protocol gaat weer in werking zodra er weer gespeeld mag worden. Voor de activiteiten die in de tussenliggende periode wel mogen geldt natuurlijk dat de richtlijnen aangehouden moeten worden. Voor meer info: file:///D:/Downloads/20201215_Coronaprotocol_basketbalcompetities.pdf

Wij wensen iedereen fijne feestdagen in deze b(iz)arre tijden en kijken uit naar een sportief 2021!

Bestuur BV Noordkop