ALV BV NOORDKOP MAANDAG 9 DECEMBER 

De jaarlijks terugkerende Algemene Ledenvergadering (ALV)) van BV Noordkop is morgen, 9 december. Plaats van handeling is Sporthal De Slenk, aanvang 20.30 uur.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 • 1. – Opening door de voorzitter
 1. –  Notulen vorige jaarvergadering
 2. = Jaarverslag penningmeester
  1. Verklaring Kascontrolecommissie
 3. –  Aankondiging bestuursmutatie(s) 2919-2020
 • – Mededelingen n.a.v. ALV NBB (30/11/2019)
 1. – Mededelingen
  1. Competitiestructuur landelijk uitkomende teams (ingaande 2020!)
  2. Activiteitencommissie
 2. Website + foto’s
 3. Rondvraag
 4. Afsluiting